Dutch Foreign Minister finds agreement on controversial Anti-Discrimination Directive unlikely

Responding to a question from a Member of Parliament, the Foreign Minister of the Netherlands, Bert Koenders, said that he didn’t think that agreement on the controversial Equal Treatment Directive will be reached during the upcoming Dutch EU Presidency.

The question was triggered by an op-ed by former Commissioner Frits Bolkestein, who severely criticized the Commission proposal, which he considers is at odds with fundamental legal rules and EU core principles.

Vraag Pieter Omtzigt (CDA)

Tot slot kom ik op een stuk in de Volkskrant van vanmorgen van de heer Bolkestein, welbekend bij de premier. In de richtlijn gelijke behandeling, die al tijden vastligt bij de Raad en de Commissie, zit een omkering van de bewijslast. Dus als iemand zegt dat hij gediscrimineerd is, dan moet de business bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft. Dat kan in de praktijk heel lastig zijn. Het kan ook betekenen dat in de private markt mensen gedwongen worden om contracten af te sluiten die zij niet willen. Hiervan staan een paar treffende voorbeelden in het ingezonden stuk. Wil de regering, eventueel schriftelijk, op deze voorbeelden ingaan en vertellen of zij deze richtlijn van tafel wil halen als een stukje van de agenda van de heer Timmermans om wat minder richtlijnen te doen en je te richten op de hoofdzaken? Of zijn de zorgen van de heer Bolkestein wellicht onterecht?

Antwoord Minister van Buitenlandse Zaken Koenders

De onderhandelingen over de richtlijn gelijke behandeling verlopen moeizaam. De meningen erover zijn zeer verdeeld. Het kabinet is bezorgd over de mogelijke financiële, juridische en praktische gevolgen van de richtlijn. Die zorg wordt door veel lidstaten gedeeld. Het is een unanimiteitsdossier: elke lidstaat moet ermee instemmen. Wij zullen de behandeling uiteraard als goed voorzitter voortzetten, maar ik denk niet dat nog tijdens het Nederlands voorzitterschap unanimiteit zal worden bereikt. De heer Bolkestein heeft er vanochtend in de Volkskrant over geschreven. Ik meen dat hij het voorbeeld van een bakker noemde en iets over de toewijzing van woonruimte. Beide zaken zijn in Nederland gewoon al geregeld in de Algemene wet gelijke behandeling, inclusief de omkering van de bewijslast. De rechter en het College voor de Rechten van de Mens kunnen met die regels overigens goed uit de voeten, maar uiteraard is de richtlijn ook in Nederland nog in discussie.

Advertisements